3 Months Old Baby Milestones In Marathi | 3 महिने बाळाच्या विकासाचे टप्पे

Topics

3 Months Old Baby Milestones In Marathi | 3 महिने बाळाच्या विकासाचे टप्पे

3 Months Old Baby Milestones In Marathi आता तुमचे बाळ झपाट्याने वाढत आहे, आणि तुमचे हे नवजात बाळ  तुम्हाला त्याच्या करंगळी वर नाचवत असला तरी , तुम्हाला येत्या काही महिन्यांतील त्याच्या सोबतच प्रत्येक मिनिट आवडेल. तुमच्‍या लहान मुलाच्‍या वाढीच्या टप्प्यांचा मागोवा ठेवल्‍याने गोष्‍टी योग्य मार्गावर जात आहेत याची खात्री होईल आणि विकासातील विलंब शोधण्‍याचा आणि प्रतिबंध करण्‍याचा एक प्रभावी मार्ग देखील मिळेल . (तीन महिन्याच्या बाळातील वाढ आणि गती, तीन महिन्यातील बाळाची शारीरिक आणि मानसिक वाढ माहिती, activities of 3 month old baby in marathi, Physical and mental growth of three months old baby in marathi, 3 months old baby growth chart in marathi, monthly growth chart of babies in marathi, monthly weight gain chart of baby in marathi, baby monthly development in marathi, monthwise baby development in marathi .)

Three Month Old Milestone Chart In Marathi । तीन महिन्याच्या  बाळाच्या विकासाचा चार्ट 

आत्तापर्यंत किती वाढ झाली आणि पुढे काय काय विकास होईल  याची झलक देण्यासाठी 3 महिन्यांच्या बाळाचा माइलस्टोन चार्ट येथे आहे.

 आतापर्यंत झालेला वाढ आणि विकास पुढे होणारी वाढ आणि विकस
45° कोन मध्ये डोकं हलवतो 90° अँगल मध्ये डोकं हलवतो
अनोळखी लोकांजवळ शांत राहतो अनोळखी लोकांभोवती चंचलपणा येतो
त्याच्या दृष्टीक्षेत्रातील वस्तूंचा मागोवा घेतो त्याच्या दृष्टीच्या क्षेत्राबाहेरील वस्तूंचा मागोवा घेण्यासाठी डोके फिरवतो
धरल्यावर पाय खालच्या दिशेने ढकलतो जेव्हा धरून ठेवतो तेव्हा पायांवर भार टाकतो
काही क्रियांचे अनुकरण करते अधिक क्रियांचे अनुकरण करते
जवळच्या वस्तू पकडतो दूरच्या वस्तू पकडण्याचा प्रयत्न करतो

 

काही प्रमुख विकासात्मक टप्पे तुमच्या मुलाने आत्तापर्यंत गाठले पाहिजेत ।
Some Major Developmental Milestones Your Child Should Have Reached by Now In Marathi 

 

प्रमुख विकासात्मक टप्पे पाच प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले आहेत – संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक आणि भावनिक, दृश्य आणि श्रवण आणि संप्रेषण विकास. 3 महिन्यांच्या बाळासाठी कोणते टप्पे आहेत ते येथे आहेत.

१. संज्ञानात्मक विकासाचे टप्पे – Cognitive Development Milestones of 3 months of baby in Marathi

 • क्रियांचे अनुकरण करते –
  तुम्ही स्वयंपाक करत असाल, साफसफाई करत असाल किंवा काहीतरी मनोरंजक करत असाल, तुमचे बाळ तुमची नक्कल करेल आणि तुमच्या काही कृतींचे अनुकरण करेल
 • Chortles –
  तुम्ही त्याला जे काही बोलता त्याला प्रतिसाद म्हणून तुमचे बाळ हसते, chortles आणि बडबड करते. तुम्हाला उत्तर देण्याची ही त्याची पद्धत आहे.
 • डोके इकडे तिकडे फिरवते –
  तुम्ही आवाज करा किंवा इतर कोणी करा, तुमचा लहान मुलगा आवाजाचे स्त्रोत शोधण्यासाठी त्याचे डोके हलवेल .
 • दुरूनच चेहरे ओळखतो  –
  यापुढे तुम्हाला आणि तुमच्या मित्रांना तुमच्या बाळाच्या जवळ जावे लागणार नाही आणि त्याला प्रत्येकाकडे पाहण्यात मदत करावी लागणार नाही. तुमचे बाळ आता लांबून किंवा लांबून लोक आणि त्यांचे चेहरे लक्षात घेण्यास सक्षम असेल.
3 Months Old Baby Milestones In Marathi
3 Months Old Baby Milestones In Marathi

२. शारीरिक विकासाचे टप्पे । Physical Development Milestones Of Three months old baby In Marathi 

 • त्यांचे डोके वळवणे-
  जेव्हा तुम्ही वस्तूंचा मागोवा घेण्यासाठी त्याच्या दृष्टीच्या क्षेत्रापासून दूर जाता तेव्हा तुमचे बाळ ते शोधण्यासाठी आपले डोके फिरवण्यास सक्षम असेल.
 • डोके 45° झुकवते –
  पोटावर झोपल्यावर  तुमचा लहान मुलगा त्याचे डोके 45° वर उचलू शकतो किंवा तिरपा करू शकतो आणि त्याच्या आजूबाजूला खेळणी पाहू किंवा पाहू शकतो. या प्रक्रियेत त्याच्या मानेचे स्नायू बळकट होतील.
 • आधाराने शरीराचे वजन उचलते –
  जेव्हा तुम्ही तुमच्या बाळाला धरून ठेवता, तेव्हा तुम्हाला दिसेल की तुमचा लहान मुलगा त्याच्या पायावर वजन उचलून उभा राहू शकतो. जरी तो एकटा उभा राहू शकत नसला तरी, तो तुमच्या मदतीने थोडा वेळ उभा राहू शकेल.
 • कमी झोप –
  तुमचा लहान मुलगा तीन वर्षांचा त्याची झोप हळू हळू कमी होते . या टप्प्यात आणि विशेषतः रात्रीच्या वेळी तो नेहमीच्या 16 तासांऐवजी 15 तास झोपलेला तुम्हाला दिसेल.

सामाजिक आणि भावनिक टप्पे । Social & Emotional Milestones of ३ Months old baby In Marathi 

 • भावंडांशी संवाद साधणे –
  तुमच्या बाळाला त्याच्या भावंडांच्या अस्तित्वाची जाणीव होईल आणि त्यांच्याशी ओरडून  आणि इतर आवाजांद्वारे संवाद साधेल.
 • अनोळखी लोकांभोवती आरक्षित –
  तुमचा लहान मुलगा अनोळखी लोकांशी मैत्री करणार नाही आणि शांत राहतो . तसेच काही बाळांना अनोळखी व्यक्तींनाही दाखवल्यावर चिंताग्रस्त होतात.
 • पहिले हसणे –
  तीन महिने ते चार महिन्यांच्या दरम्यान तुम्ही तुमच्या बाळाला पहिल्यांदा हसताना ऐकू शकाल.
 • तुमच्याकडे पाहून हसतो-
  जिथे प्राथमिक काळजी घेणारे आणि पालक आसपास असतात, तिथे तुमचा लहान मुलगा लोकांना अभिवादन करण्याचा एक मार्ग म्हणून हसेल. तुमचे बाळ फक्त त्याच्या ओळखीच्या लोकांकडेच हसेल अनोळखी लोकांकडे नाही.

 

३.दृष्टी आणि ऐकण्याचे टप्पे । Visual & Hearing Milestones Of ३ Months Old Baby In Marathi 

 • तीव्र विरोधाभास –
  आपल्या बाळाला चमकदार रंगीत खेळणी आणि तीक्ष्ण विरोधाभास पाहून आनंद होईल. त्याला काळ्या आणि पांढर्या सारख्या तीव्र विरोधाभासांसह पट्टे आणि रंग पाहण्याची सवय होईल.
 • चेहऱ्यांचे निरीक्षण करणे –
  तुमच्या बाळाला नवीन चेहऱ्यांची सवय होऊ लागेल आणि काही काळाने नवीन चेहरे न घाबरता डोळ्यांसमोर पाहू शकते. जर तुम्ही त्याला पाळण्यातील  आरसा दिला तर तो त्याच्या स्वतःचा चेहऱ्यावरील भाव लक्षपूर्वक पाहील.
 • तुमच्या आवाजाला प्रतिसाद देतो –
  तुमचा लहान मुलगा तुमचा आवाज ओळखण्यास सक्षम असेल आणि ओरडून  किंवा स्वर आवाजाद्वारे त्याच्या सभोवतालच्या आवाजांना प्रतिसाद देऊ शकेल.
 • डोळ्यांनी वस्तूंचा मागोवा घ्या –
  तुमचा लहान मुलगा त्याच्या दृष्टीच्या क्षेत्राबाहेर जाणाऱ्या वस्तूंचा मागोवा घेण्यासाठी डोके फिरवेल. तो तुमच्या हालचालींचे अनुसरण करण्यास सक्षम असेल आणि तुम्ही कोठे जात आहात ते दुरूनही पाहू शकेल.

 

४. संभाषण विकास  । Communication Development Milestone Of  three Months Old Baby In Marathi 

 • सामाजिक स्मित –
  जर तुमचे बाळ एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला ओळखत असेल किंवा एखाद्या नवीन मित्राला वारंवार भेटत असेल, तर तो त्याचे “सामाजिक स्मित” दाखवेल आणि त्यांना भेटल्यावर आनंद व्यक्त करेल. तथापि, नवीन चेहरे पाहून त्याने स्वतःला ओळखल्यानंतरच हे घडते.
 • हातवारे करणे –
  या वयात तुमच्या बाळाला रडणे हा एकमेव मार्ग नाही. तो तुमची नक्कल करेल आणि परस्परसंवाद आणि प्रतिसादांसाठी हातवारे करेल.
 • कमी रडणे –
  सतत रडत असताना, तुमचे बाळ दिवसातून 1 तासापेक्षा जास्त रडणार नाही.
 • अधिक आवाज –
  तुमचे बाळ तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी बडबड आणि ‘ओह’, ‘आह’ आणि स्वर नोटेशन्स आणि कूइंग व्हॉईस वापरेल. तो तुमच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, हावभाव पाहील आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या आवाज आणि टोनसह प्रतिसाद देईल.
3 mahinyachya balachi vadh
3 mahinyachya balachi vadh

 

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा When to Consult a Doctor

तुमचे बाळ खालील गोष्टी करत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

 • प्रतिसाद देत नाही – जर तुमचे बाळ तुमच्या चेहऱ्यावर भावविरहित राहते आणि इतरांनी अभिवादन केले त्याला तरीही  गंभीर असतो, हे विकास विलंबाचे लक्षण आहे.
 • बडबड करत नाही – जर तुमचे बाळ आवाज करत नसेल किंवा बडबड करत नसेल, तर ते एक सावधगिरीचे चिन्ह आहे.
 • त्याचे डोके आपटणे  – जर तुमच्या बाळाचे डोके नीट नियंत्रित नसेल आणि  ते स्वतःच त्याला आधार देऊ शकत नसेल, ते सतत खाली आपटले जात असेल तर ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे.
 • वस्तू पकडू शकत नाही किंवा धरू शकत नाही – जर तुमच्या बाळाला खेळण्यांशी खेळण्यात रस नसतो, जवळच्या वस्तू पकडता येत नाहीत किंवा खेळणी तोंडात ठेवत नाहीत, तर ते एक विचित्र लक्षण आहे. Baby Milestones: Your Child’s First Year of Development

 

तुमच्या तीन महिन्यांच्या मुलाला त्याचे टप्पे गाठण्यात मदत करण्यासाठी टिपा । Tips to Help Your Three Month-Old Achieve His Milestones In Marathi 

तुमच्या लहान मुलाला त्याचे टप्पे लवकर गाठण्यात मदत करण्याचे मार्ग येथे आहेत:

 • टमी टाइम गेम्स – Tummy time games 
  तुमच्या बाळासोबत असे गेम खेळा जे त्याला पोटाच्या वेळेच्या स्थितीत ठेवतात आणि मान-स्नायूंच्या हालचालींना प्रोत्साहन देतात. अधिक पोट वेळ म्हणजे क्रॉलिंगमध्ये देखील जलद विकास .
 • तुमच्या बाळाशी बोला –
  तुमच्या बाळाला सुरुवातीला काही समजत नसले तरीही बडबड करा किंवा त्याला शब्द सांगा. तुमचा दिवस कसा गेला किंवा रात्रीच्या जेवणाचा मेनू काय आहे याबद्दल बोला. त्याचे ऐकणे आणि शब्दसंग्रह कौशल्य अशा प्रकारे सुधारेल.
 • जेश्चरसह शब्द कनेक्ट करा –
  तुम्ही क्रिया प्रदर्शित केल्यास आणि शब्दांचा पाठपुरावा केल्यास तुमचा लहान मुलगा वेगवान संबंध बनवेल. नियमित बोलणे आणि करणे त्याला अवचेतन स्तरावर मौखिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यास शिकवेल.
 • खेळण्यांसोबत खेळा –
  खेळण्यांचे ट्रेन ट्रॅक सेट हा तुमच्या लहान मुलाला हलत्या वस्तूंचा मागोवा घेण्याच्या कलेमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. खेळण्यांच्या कारला स्ट्रिंग बांधा, त्यास फिरवा आणि त्याला क्रॉल करण्यास आणि पकडण्यास प्रवृत्त करा.

आवश्यक टप्पे गाठण्यासाठी कोणतेही जादूचे सूत्र नाही. फक्त सराव करत राहा, तुमच्या लहान मुलाशी नम्र वागा आणि तो तुमच्या अपेक्षेपेक्षा लवकर पोहोचेल.

Also Read: 2 महिन्याच्या बाळाची वाढ – टप्पे आणि काळजी

पालकत्व हा एक मराठी ब्लॉग असून यामध्ये मी माझ्या pregnancy पासून ते आत्तापर्यंतचा प्रवास शेअर केला आहे. माझे नाव सुजिता म्हात्रे(Sujita Mhatre) आहे आणि मी नवी मुंबई मध्ये राहते. मी C. K.T. कॉलेग मधून MBA (Master of Business Administration) केले आहे. मला सान्वी नावाची ३ वर्षाची मुलगी आहे. या ब्लॉग मध्ये तिला वाढवताना मला आलेला गोड अनुभव मी तुम्हाला सांगणार आहे.

Leave a Comment